Croeso/Welcome

Mae tirluniau a Môrluniau o olygfeydd hyfryd Gogledd Cymru yn y Galeri.
Wedi byw yn Llanrug ger Eryri ar hyd fy oes, rwyf wedi sylweddoli mai ffotograffiaeth yw un o'r ffyrdd gorau i beidio cymeryd eich ardal yn ganiataol, am fy mod wastad yn edrych on cwmpas i gael llun.
Gobeithio y mwynhewch y lluniau, a croeso i chwi adael sylwadau drwy glicio a'r "contact me"
Diolch yn fawr am ymweld a'r safle.

Iwan Williams


The Gallery has landscapes and seascapes from the stunning scenery of North Wales.
Having lived in Llanrug near Snowdonia all my life, I have found that Photography is one of the best ways not to take your surroundings for granted, as I am constantly looking for that photo opportunity.
I hope you enjoy my photos, and feel free to leave a comment by clicking on "contact me"
Thank you for visiting the site.

Iwan Williams